Om skolerne

Information

Dof Bramsnæs Aftenskole & Dof Skibby Aftenskole er to selvstændige institutioner. Begge skoler tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven.

Skolerne er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund - Landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende aftenskoler/foreninger, som er uafhængige af partipolitik.
Se mere om forbundet på www.danskoplysning.dk.

Skolerne bliver drevet af hver sin forening og har fælles administration, med en ansat skoleder, der er ansvarlig for den daglige drift.

 

Skoleleder: Brian Hornuff

dof