Om skolerne

NB! - Der tages forbehold for trykfejl og ændringer på hjemmesiden og i programmet!

Information

Dof Bramsnæs Aftenskole & Dof Skibby Aftenskole er to selvstændige institutioner. Begge skoler tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven.

Skolerne er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund - Landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende aftenskoler/foreninger, som er uafhængige af partipolitik.
Se mere om forbundet på www.danskoplysning.dk.

Skolerne bliver drevet af hver sin forening og har fælles administration, med en ansat skoleder, der er ansvarlig for den daglige drift.

            

Aftenskolernes bestyrelse:

Anne Marie Jensen, Vintre Møller - formand  

Bente Sørensen, Ejby - Næstformand

Anni Vanggård, Skibby - bestyrelsesmedlem

Frank Madsen - Bestyrelsesmedlem

Tove Andersen, Skibby - bestyrelsesmedlem

Jette Markussen, Skibby - suppleant

Skoleleder: Brian Hornuff

dof